Post reply
. . . . . . . .

23.05 07:15 > lll
★★★ ★★★ ★★★
↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
KALAYAN OFFICE CAL . ☎
[→ 07387913894 →]
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 679 Se 2 pass ♥
KALAYAN CLOSE 370 SE 0 PASS*
KALAYAN JODI 20 PASS*
MAIN OPEN 239 SE 4 PASS ***
MAIN CLODE 890 SE 7 PASS *
MAIN JODI 47 PASS **
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ]
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE ) ★
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2" 30 MINITS PARr
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8" 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH ★
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN ★ MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ★
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ★ ★
=****************
CAL .[ 073879138 94 →]
[ 073 8791 38 94 →]
[ 07387913894 →]
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07387913894
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE ♣ ♣ ♣
==================================
=
==========================े
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
23.05 07:15 > llll
★★★ ★★★ ★★★
↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
KALAYAN OFFICE CAL . ☎
[→ 07387913894 →]
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 679 Se 2 pass ♥
KALAYAN CLOSE 370 SE 0 PASS*
KALAYAN JODI 20 PASS*
MAIN OPEN 239 SE 4 PASS ***
MAIN CLODE 890 SE 7 PASS *
MAIN JODI 47 PASS **
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ]
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE ) ★
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2" 30 MINITS PARr
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8" 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH ★
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN ★ MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ★
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ★ ★
=****************
CAL .[ 073879138 94 →]
[ 073 8791 38 94 →]
[ 07387913894 →]
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07387913894
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE ♣ ♣ ♣
==================================
=
==========================े
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
23.05 07:15 > lll
★★★ ★★★ ★★★
↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
KALAYAN OFFICE CAL . ☎
[→ 07387913894 →]
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 679 Se 2 pass ♥
KALAYAN CLOSE 370 SE 0 PASS*
KALAYAN JODI 20 PASS*
MAIN OPEN 239 SE 4 PASS ***
MAIN CLODE 890 SE 7 PASS *
MAIN JODI 47 PASS **
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ]
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE ) ★
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2" 30 MINITS PARr
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8" 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH ★
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN ★ MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ★
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ★ ★
=****************
CAL .[ 073879138 94 →]
[ 073 8791 38 94 →]
[ 07387913894 →]
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07387913894
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE ♣ ♣ ♣
==================================
=
==========================े
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
23.05 07:15 > 239-47-890
★★★ ★★★ ★★★
↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
KALAYAN OFFICE CAL . ☎
[→ 07387913894 →]
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 679 Se 2 pass ♥
KALAYAN CLOSE 370 SE 0 PASS*
KALAYAN JODI 20 PASS*
MAIN OPEN 239 SE 4 PASS ***
MAIN CLODE 890 SE 7 PASS *
MAIN JODI 47 PASS **
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ]
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE ) ★
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2" 30 MINITS PARr
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8" 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH ★
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN ★ MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ★
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ★ ★
=****************
CAL .[ 073879138 94 →]
[ 073 8791 38 94 →]
[ 07387913894 →]
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07387913894
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE ♣ ♣ ♣
==================================
=
==========================े
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.
23.05 07:09 > PROF. WALIYA.


FEES GAME PASS HONE KE BAD...

KYOKI SIRF HUM LETE HAI GAME PASS KARANE KI GARANTY.

HUM DENGE ONLY SINGLE JODI JO 100% FIX HOTI HAI.

SATTA KHELO 100% FIX JODI KE SATH KAMAO LAKHO RUPAYA HAMARE SATH.

RS. 1000000 LAKH KAMANE KI GARANTY.

KALYAN. MILAN. GALI. DISHAWAR. MAIN. RAJDHANI.

( SIRF BADA GAME KHELNE WALEHI CALL KARE.)

CALL - PROF. WALIYA.

07387451260.

07387451260.


********************************************
.
23.05 06:56 > .

!!!Membership & Charges!!!
WEEKLY CHARGES- 5,000/- Rs
❤❤❤
KALYAN MUMBAI SINGLE JODI CHARGES
Rs.5,000/- Rs.
[ ADVANCE ]
❤❤❤
MONTHLY CHARGES-Rs. 12,000
{{ADVANCE}}
Kalyan Matka MUMBAI
SINGLE JODI WITH PANNA
CHARGES- Rs.10,000
[ ADVANCE]
√√√√√√√√
AISA MOOKHA BAR BAR NAHI AATA
From:—Hemant khanna
Kalyan office
__________________________
100% app kaloss cover karlo direct open office
see melgaaur loss cover karna hai Kalyan
ka Open Day101%

Open 100%pass

2-2500000/-Rs

679-5000/-Rs

570-5000/- Rs

09844453439
09844453439

KALYAN SUPER HIT

2--250000 -Rs

679---5000-Rs

OPEN==2222===PASS

SUPER PATTI 679 PASSS

MUMBAI JODI 47 PASSS

ALL MYCOSTOMRS CERONGRATULATION

DAILY .GAME . PASS

CALL 09844453439
!!!Membership & Charges!!!
WEEKLY CHARGES- 5,000/- Rs
❤❤❤
KALYAN MUMBAI SINGLE JODI CHARGES
Rs.5,000/- Rs.
[ ADVANCE ]
❤❤❤
MONTHLY CHARGES-Rs. 12,000
{{ADVANCE}}
Kalyan Matka MUMBAI
SINGLE JODI WITH PANNA
CHARGES- Rs.10,000
[ ADVANCE]
√√√√√√√√
AISA MOOKHA BAR BAR NAHI AATA
From:—Hemant khanna
Kalyan office
__________________________
100% app kaloss cover karlo direct open office
see melgaaur loss cover karna hai Kalyan
ka Open Day101%

Open 100%pass

2-2500000/-Rs

679-5000/-Rs

570-5000/- Rs

09844453439
09844453439

KALYAN SUPER HIT

2--250000 -Rs

679---5000-Rs

OPEN==2222===PASS

SUPER PATTI 679 PASSS

MUMBAI JODI 47 PASSS

ALL MYCOSTOMRS CERONGRATULATION

DAILY .GAME . PASS

CALL 09844453439
!!!Membership & Charges!!!
WEEKLY CHARGES- 5,000/- Rs
❤❤❤
KALYAN MUMBAI SINGLE JODI CHARGES
Rs.5,000/- Rs.
[ ADVANCE ]
❤❤❤
MONTHLY CHARGES-Rs. 12,000
{{ADVANCE}}
Kalyan Matka MUMBAI
SINGLE JODI WITH PANNA
CHARGES- Rs.10,000
[ ADVANCE]
√√√√√√√√
AISA MOOKHA BAR BAR NAHI AATA
From:—Hemant khanna
Kalyan office
__________________________
100% app kaloss cover karlo direct open office
see melgaaur loss cover karna hai Kalyan
ka Open Day101%

Open 100
.
23.05 01:05 > Sure Matka Tips
Aaj Shaniwar kalyan 100001% sure never failed open full guaranty ke sath jiska bhi LOSS hai pura ek sath cover karo, par only imaandar logo ke liye bas, call fast 08602338432,, Bhai Logo Mai Aap Ko Do Ank Dunga Jo Ki 100001% Sure Hai Agar Aap Ko Chaiye Ho To Call Kare – 08602338432,,,,,,,,,,,, Koi Advance Pay Nahi Bas Open Paas Hone Ke Baad Dijiye 1000% Sure Game Fail Nahi Hoga So Call Kare --- 08602338432 ,,,,Agar Jigar me dum ho to hi call kare ,, Only For High Players call-08602338432 08602338432 08602338432 08602338432..
Powered by Sattamatkano1 Dpboss sattamatka bossmatka sattamatkai indianmatka dailymatka matkaguru sattamatkaji fixsattamatka sattamatkafix sattaraja matkajeeto rdxmatka matkajodi simplesatta
-
Special Chance Kalyan Matka Bazar Tips Dhamaka Number Kaate na Kate super sure Achook Game puri guaranty ke sath Date Fix Number 1000000001% sure agar aap chahte hain to aap hume call kare 08602338432. Fees (Paisa) game pass hone ke baad de sakte hain 08602338432. NO ADVANCE PAY WHEN YOU WIN, Only for big and Genuine Players, 08602338432. Koi Advance nahi Pass hone ke baad Paise do Imandari se 08602338432-----08602338432-----08602338432------08602338432-----08602338432.
-
Date Fix Game 100% Sure Kalyan Matka Aur Mumbai Main Matka Tips Fully Sure Sattamatkano.1 Number Puri Guaranty Ke sath,, FULL Sure No. Ke LIYE Aap Mujhe Call Kar Sakte Hain, My No. Is 08602338432..
-
Kalyan Matka satta bazaar tips Sure Number…Maha dhamaka game, Only Two Digit For Open 100000000000001% Sure Guaranteed agar aapko chahiye to app hume call kare 08602338432., jise ek hi jhatke me paisa kamaana hai call me After 1 P.m. imaandaari ka dhanda imaandari ke sath, hum aap par baharosa karke game dete hain to aap bhi hume imaandari se payment kare.
Powered by Sattamatkano1 Dpboss sattamatka bossmatka sattamatkai indianmatka dailymatka matkaguru sattamatkaji fixsattamatka sattamatkafix sattaraja matkajeeto rdxmatka matkajodi simplesatta
.
23.05 00:26 > matkafixno1
matkafixno1.wapka.mobi

CALL_09028349566


DALIY GAME PASSSSS


FORUM ME AAO

LAKHO KAMAO

GAME KA

DHAMAKA

ALL GAME

CALL_09028349566


matkafixno1.wapka.mobi

CALL_09028349566FORUM ME AAO

LAKHO KAMAO

DAILY PASSSSSS

CALL_09028349566

matkafixno1.wapka.mobi


CALL_09028349566


matkafixno1.wapka.mobi


FORUM ME AAO

LAKHO KAMAO

ALL GAME DALIY PASSS

CALL_09028349566


matkafixno1.wapka.mobiFORUME ME AAO

LAKHO KAMAO

ALL GAME DALIY PASSSSSCALL_09028349566


matkafixno1.wapka.mobi


CALL_09028349566


matkafixno1.wapka.mobi


CALL_09028349566


matkafixno1.wapka.mobiCALL_09028349566
matkafixno1.wapka.mobiCALL_09028349566

matkafixno1.wapka.mobiCALL_09028349566

DAYLI GAME PASAA
$$ matkafixno1.wapka.mobiCALL_09028349566
matkafixno1.wapka.mobi
REGISTRATION free hai


matkafixno1.wapka.mobi
REGISTRATION free hai


matkafixno1.wapka.mobi

REGISTRATION free h
matkafixno1.wapka.mobi


REGISTRATION free haimatkafixno1.wapka.mobi

REGISTRATION free hai


matkafixno1.wapka.mobi

REGISTRATION free ha
matkafixno1.wapka.mobi

REGISTRATION free hai


matkafixno1.wapka.mobi


REGISTRATION free

matkafixno1.wapka.mobi
REGISTRATION free hai


.
23.05 00:00 > .
' ', ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*
.
23.05 00:00 > .
, ', ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*L
.
23.05 00:00 > .
, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/-rupay me jaldi kre call kre 07408516902

Date fix jodi patti ke sath
Direct kalyan main office se sirf 5100/- rupay me jaldi kre call kre 07408516902
07408516902
07408516902.

, ,Samit sir

Daro mat kyo ki
Dar ke age jeet h
Aage badna h to risk lena padega
INDIA.S NO1

SRONG MATKA GAMES
.*Leak
.
22.05 23:03 > ..

!!!Membership & Charges!!!
WEEKLY CHARGES- 5,000/- Rs
❤❤❤
KALYAN MUMBAI SINGLE JODI CHARGES
Rs.5,000/- Rs.
[ ADVANCE ]
❤❤❤
MONTHLY CHARGES-Rs. 12,000
{{ADVANCE}}
Kalyan Matka MUMBAI
SINGLE JODI WITH PANNA
CHARGES- Rs.10,000
[ ADVANCE]
√√√√√√√√
AISA MOOKHA BAR BAR NAHI AATA
From:—Hemant khanna
Kalyan office
__________________________
100% app kaloss cover karlo direct open office
see melgaaur loss cover karna hai Kalyan
ka Open Day101%

Open 100%pass

2-2500000/-Rs

679-5000/-Rs

570-5000/- Rs

09844453439
09844453439

KALYAN SUPER HIT

2--250000 -Rs

679---5000-Rs

OPEN==2222===PASS

SUPER PATTI 679 PASSS

ALL MYCOSTOMRS CERONGRATULATION

DAILY .GAME . PASS

CALL 09844453439
!!!Membership & Charges!!!
WEEKLY CHARGES- 5,000/- Rs
❤❤❤
KALYAN MUMBAI SINGLE JODI CHARGES
Rs.5,000/- Rs.
[ ADVANCE ]
❤❤❤
MONTHLY CHARGES-Rs. 12,000
{{ADVANCE}}
Kalyan Matka MUMBAI
SINGLE JODI WITH PANNA
CHARGES- Rs.10,000
[ ADVANCE]
√√√√√√√√
AISA MOOKHA BAR BAR NAHI AATA
From:—Hemant khanna
Kalyan office
__________________________
100% app kaloss cover karlo direct open office
see melgaaur loss cover karna hai Kalyan
ka Open Day101%

Open 100%pass

2-2500000/-Rs

679-5000/-Rs

570-5000/- Rs

09844453439
09844453439

KALYAN SUPER HIT

2--250000 -Rs

679---5000-Rs

OPEN==2222===PASS

SUPER PATTI 679 PASSS

ALL MYCOSTOMRS CERONGRATULATION

DAILY .GAME . PASS

CALL 09844453439
!!!Membership & Charges!!!
WEEKLY CHARGES- 5,000/- Rs
❤❤❤
KALYAN MUMBAI SINGLE JODI CHARGES
Rs.5,000/- Rs.
[ ADVANCE ]
❤❤❤
MONTHLY CHARGES-Rs. 12,000
{{ADVANCE}}
Kalyan Matka MUMBAI
SINGLE JODI WITH PANNA
CHARGES- Rs.10,000
[ ADVANCE]
√√√√√√√√
AISA MOOKHA BAR BAR NAHI AATA
From:—Hemant khanna
Kalyan office
__________________________
100% app kaloss cover karlo direct open office
see melgaaur loss cover karna hai Kalyan
ka Open Day101%

Open 100%pass

2-2500000/-Rs

679-5000/-Rs

570-50
.
22.05 22:46 > .
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
—matka prof.
—.—Shiv Raj Sir
€€€€€€€€€€€€€€€
KUCH LONG PAISA
BHARKE BARBAD HO
GAYE HAI LEKIN SAHI
GAME KISISE MILA
NAHI LONGO KO MAI
STRONG GAME DUNGA
TUMARA LIFE TIME KA
LOSS PURA COVER
HOGA 1 WEEK ME
NIRASH NA HONA
DOSTO KYO KI MAI JO GAME NIKALTA HAU
100% ANA HI CHAHIYE
!! ROJ OPEN &GAME
PASSSS !! DAILY SURE
GAME HOGA !! HAM
LONG JO GAME
NIKALTE HAI OH GAME
KABHI FAIL.NAHI JATA
MATKA ACHOOK ANK
NEVER FAI
MAIN MUMBAI
JODI 101%
TO DAY
2———1
3—46—2
9———3
____________
2———4
3—40—6
9———0


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
—matka prof.
—.—Shiv Raj Sir
€€€€€€€€€€€€€€€
KUCH LONG PAISA
BHARKE BARBAD HO
GAYE HAI LEKIN SAHI
GAME KISISE MILA
NAHI LONGO KO MAI
STRONG GAME DUNGA
TUMARA LIFE TIME KA
LOSS PURA COVER
HOGA 1 WEEK ME
NIRASH NA HONA
DOSTO KYO KI MAI JO GAME NIKALTA HAU
100% ANA HI CHAHIYE
!! ROJ OPEN &GAME
PASSSS !! DAILY SURE
GAME HOGA !! HAM
LONG JO GAME
NIKALTE HAI OH GAME
KABHI FAIL.NAHI JATA
MATKA ACHOOK ANK
NEVER FAI
MAIN MUMBAI
JODI 101%
TO DAY
2———1
3—46—2
9———3
____________
2———4
3—40—6
9———0


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
—matka prof.
—.—Shiv Raj Sir
€€€€€€€€€€€€€€€
KUCH LONG PAISA
BHARKE BARBAD HO
GAYE HAI LEKIN SAHI
GAME KISISE MILA
NAHI LONGO KO MAI
STRONG GAME DUNGA
TUMARA LIFE TIME KA
LOSS PURA COVER
HOGA 1 WEEK ME
NIRASH NA HONA
DOSTO KYO KI MAI JO GAME NIKALTA HAU
100% ANA HI CHAHIYE
!! ROJ OPEN &GAME
PASSSS !! DAILY SURE
GAME HOGA !! HAM
LONG JO GAME
NIKALTE HAI OH GAME
KABHI FAIL.NAHI JATA
MATKA ACHOOK ANK
NEVER FAI
MAIN MUMBAI
JODI 101%
TO DAY
2———1
3—46—2
9———3
____________
2———4
3—40—6
9———0


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
—matka prof.
—.—Shiv Raj Sir
€€€€€€€€€€€€€€€
KUCH LONG PAISA
BHARKE BARBAD HO
GAYE HAI LEKIN SAHI
GAME KISISE MILA
NAHI LONGO KO MAI
STRONG GAME DUNGA
TUMARA LIFE TIME KA
LOSS PURA COVER
HOGA 1 WEEK ME
NIRASH NA HONA
DOST
.
22.05 22:36 > 9303310770
RAJDHANI NIGHT CLOSE

MAIN MUMBAI CLOSE1--380--470--579

6--358--259--240Bass
.
22.05 21:40 > Express
Main open 4 - 239 aya
.
22.05 21:12 > Express
Main open 1-2-3-4
.
22.05 21:10 > Laxmi
MUMBAI OPEN OT CLOS
222222222222222222
555555555555555555
RS.=20.000 =222222
RS.=20.000 =555555
Jodi
pana
call 09784100437
.
22.05 20:01 > as
free game call me 07776023316
.
22.05 18:34 > ...
kalyan jodi, ,,20,,,, , pass mumbai open jodi ke liye call..08308740561


kalyan jodi, ,,20,,,, , pass mumbai open jodi ke liye call..08308740561


kalyan jodi, ,,20,,,, , pass mumbai open jodi ke liye call..08308740561


kalyan jodi, ,,20,,,, , pass mumbai open jodi ke liye call..08308740561.
22.05 18:13 > rdx3
28k j
.

Site: <.>.>>..6.7.8.9.10.11..109

:=:


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download