Post reply
. . . . . . . .

26.04 14:42 > KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ - ★★★★★★★ ★★★★★★★
KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata 2:30 Pe Kalayan aur main 8:36 baje game relese hao jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 14:42 > KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ - ★★★★★★★ ★★★★★★★
KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata 2:30 Pe Kalayan aur main 8:36 baje game relese hao jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 14:42 > KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ - ★★★★★★★ ★★★★★★★
KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata 2:30 Pe Kalayan aur main 8:36 baje game relese hao jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 14:42 > KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ - ★★★★★★★ ★★★★★★★
KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata 2:30 Pe Kalayan aur main 8:36 baje game relese hao jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 14:41 > KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ - ★★★★★★★ ★★★★★★★
KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata 2:30 Pe Kalayan aur main 8:36 baje game relese hao jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 14:41 > KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ - ★★★★★★★ ★★★★★★★
KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata 2:30 Pe Kalayan aur main 8:36 baje game relese hao jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 14:06 > Aaksh sir
.CALL -: 07067561667

*********IPL BETTNG *********

CRICKET SATTA TIPS

CRICKRT SATTA TIPS

IPL SATTA

Bhai log me aapko dunga cricket canfom detels
KON JITEGA

SESSON ME 10000% PAAS


bhailog aage se league game milge
canfom me aapse pahle koi pisa nhi lunga phle aap kamao fir muzse paisa dooo

HAAR JIT 100000% ME BOLUNGA BAS AP PAISE KMAO

NO ADVANCE

NO ADVANCE

NOADVANCE

call -:

07067561667

07067561667

07067561667

07067561667

CALL -: 07067561667

*********IPL BETTNG *********

Bhai log me aapko dunga cricket canfom detels
KON JITEGA

SESSON ME 10000% PAAS


bhailog aage se league game milge
canfom me aapse pahle koi pisa nhi lunga phle aap kamao fir muzse paisa dooo

HAAR JIT 100000% ME BOLUNGA BAS AP PAISE KMAO

NO ADVANCE

NO ADVANCE

NOADVANCE

call -:

07067561667

07067561667

07067561667

07067561667

CALL -: 07067561667

*********IPL BETTNG *********
.
26.04 13:02 > tfggg

↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
**KALAYAN OFFICE CAL . ☎*
07507522575
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 469 Se 9 pass
KALAYAN CLOSE 689 SE 2 PASS
KALAYAN JODI 92 PASS *
MAIN OPEN 268 SE 6 PASS ***
MAIN CLOSE 110 SE 2 PASS ♥
MAIN JODI 62 PASS *♥
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ] ♣
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE )
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2 " 30 MINITS PARr ♣
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8 " 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ♣
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA ♣
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ♣
=****************
CAL . 07507522575
07507522575
07507522575
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07507522575
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE .
==================================
.
26.04 13:02 > lllll

↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
**KALAYAN OFFICE CAL . ☎*
07507522575
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 469 Se 9 pass
KALAYAN CLOSE 689 SE 2 PASS
KALAYAN JODI 92 PASS *
MAIN OPEN 268 SE 6 PASS ***
MAIN CLOSE 110 SE 2 PASS ♥
MAIN JODI 62 PASS *♥
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ] ♣
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE )
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2 " 30 MINITS PARr ♣
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8 " 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ♣
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA ♣
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ♣
=****************
CAL . 07507522575
07507522575
07507522575
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07507522575
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE .
==================================
.
26.04 13:02 > llll

↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
**KALAYAN OFFICE CAL . ☎*
07507522575
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 469 Se 9 pass
KALAYAN CLOSE 689 SE 2 PASS
KALAYAN JODI 92 PASS *
MAIN OPEN 268 SE 6 PASS ***
MAIN CLOSE 110 SE 2 PASS ♥
MAIN JODI 62 PASS *♥
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ] ♣
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE )
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2 " 30 MINITS PARr ♣
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8 " 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ♣
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA ♣
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ♣
=****************
CAL . 07507522575
07507522575
07507522575
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07507522575
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE .
==================================
.
26.04 12:45 > m

100% PASS
MATKA SATTA ACHUK ANK
MASSAGE YA COLL KARE
AAP KA NAME = GAME KA NAME
AAP KO GAME SEND HO JAYEGA
09096036606
09096036606
100% PASS GAME
100% SINGAL SROGE MATKA
DHAMAKHA
100% ROJ PASS
% STROGE MATKA GAME %
S.M.S YA COLL KARE
+919096036606
!!! MATKA MASTAR !!!
Athish sir
all india me har jagha maira costamar
he.
Aap ne mairakahi suna hoga.
Athish sir
+919096036606
+919096036606
+919096036606
MAI 3 SITE KA ADMIN HU
.
.
FULL STROGE GAME KARLO PURA
LOSS KAVAR
.
SINGAL GAME LOSS KALRO
.
100% FIX GAME KE LIYE
COLL KAREYE
09096036606
AAP KE MATKE ME PAISE GAYE
HE......;-
(?
AAP LOSS ME HO......;-(?
AAP PAISA KAMANA CHATE HO......;-(?
KAY AAP KUCH PROBLEM ME HO......;-
(?
MATKA ACHUK ANK
KALYAN GAME
MAIN (MUMBAI) GAME
MILAN DAY AND MILAN NITE
RAJDHANI DAY AND RAJDHANI NITE
MATKA MASTAR KE ACHUK ANK
AAP KO MILEGE 100% ROJ PASS
.
26.04 12:41 > lll
↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
**KALAYAN OFFICE CAL . ☎*
07507522575
↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣ ↓↓↓↓↓↓↓♣
FULL DHAMAKHA ♥♥♥♥♥♥♥
KALAYAN OPEN 469 Se 9 pass
KALAYAN CLOSE 689 SE 2 PASS
KALAYAN JODI 92 PASS *
MAIN OPEN 268 SE 6 PASS ***
MAIN CLOSE 110 SE 2 PASS ♥
MAIN JODI 62 PASS *♥
AAPKO KALAYAN or ka MUMBAI
( LEEK ) GAME ,
MILEGA SIRF RESULT MILEGA
DIRECT
KALAYAN OFFICE SAY MAI KALAYAN
MUMBAI KA GAME [ LEEK ] ♣
KARVATA HU APP LOG KO TO
MALUM
HOGA KI PAISE KE LIYE LOG KUCH B
KAR SAKATE HAI ( OFFICE )
ME GAME ES TIME PAR RELESE HOTE
HAI ,
KALAYAN OPEN 2 " 30 MINITS PARr ♣
OR
CLOSE 4 " 35 MINITS PAR MAIN
MUMBAI ,
OPEN 8 " 30 PAR OR CLOSE 10 " 45
MINITS
PAR
AGAR APAKE CITY MAI ES TIME PAR
BOOKE KHOLE RAHATE HO TO AAP
KO
2 " 40 KO KALAYAN OPEN WITH
PANNA
OR CLOSE 4 " 30 KO OR MAIN MUMBAI
OPEN WITH PANNA OR CLOSE 8 " 40
KO ,
AAP KO RESULT MILEGA JO , 1000 %
PASS ♣
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI AAP
LOGO KA LOSS COVER
KARVASAKATA ♣
HU AGAR AP LOG ES TIMING PAR
GAME
LAGA TE HO
TO CAL KARE ,
KALAYAN OFFICE ♣
=****************
CAL . 07507522575
07507522575
07507522575
- - - - - - - - - - ♥♥ - - - ♥♥♥♥ -
FULL PROFIT ONLY RESULT **
OFFICE KALAYAN . CEL .
HEAD OFFICE ♥♥♥ 07507522575
SATTAKING C . E . O . ALL INDIA
SATTA
MATAKA
ASSOCIATION NEW WORALI
MUMBAI .
KALAYAN ( EAST ) , 400069 . _ _ _ _ _ _
NOTE = APANA LOSS COVER KARE
ONLY
RESULT KE
SATH .
KALYAN & MAIN . ♥♥
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ %
♥♥♥♥
♥♥ WARNING : - TRIL KE LIYE
BILKUL
BHI
CALL
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG CALL KARE .
==================================
.
26.04 12:39 > ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 12:39 > ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 12:39 > ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 12:38 > ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ HEAD OFFICE ******** ★ SATTA MANAGER ★★★ -
★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ KARODPATTII OFFER ★★★ ★★★★★★★
★★★★★★★
HEAD OFFICE ********
★ SATTA MANAGER ★★★ - 07387913894 *
KALAYAN 469 SE 9 PASS ****
KALAYN CLOSE 689 SE 2 PASS*
KALAYAN JODI 92 PASS**
Biggest income 1000000 %
Mai kalyan aur main mumbai office
se
leak raheta hoon ap log company ka
game
khelna chahte ho to Muje sampark
karna
07387913894
Ap log sonchte hoge ki ye leak game
kaise
hotahai . .hamari 4 hackers ki team
hai
jaise ki office me already game print
ho
jata hai o hi game hum dete hai
single
open single jodi single pana ke sath
game
10000 % pass hota hai
Aj kal ke bahut sare log satta
( Matka ) khel
me paise barbad kar rahe hai aur
bahut
sare
Logsuicide kar rahe hai . Muje upar
se
Department se order hai ki Game
leak
karen aur Matke ko badnam h se
roke ★★★★★★★
isliye jisko b paise kamana chahte
hai o
muje sampark kare office leak game
( kalyan ) ( Main ) ( Rajdhani ) ( milan )
07387913894
Dosto paise Badi Chiz hai Faltu game
khel kar paise barbad mat kijiye
kyon ki
Zindagi me paise bahut hai maine
rakta
hai
Direct Company leak ho rahi hai
game ★★★★★★★
khele
NOTE : Advance Booking Chargable amount
depend comp y ****♥♥
Full Profit only leak game ke sath
Kalyan office : Department
********!!!!!!!!!!
********!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MATAKA HEAD OFFICE******
satta matka ' New worly road .
kalyan
Mumbai . Maharashtra 421301 in
ph ♣♣♣ ♣♣♣
KALAYAN OFFICE - CONTACT ☎
. 07387913894 ♣♣♣
07387913894
0738791389
07387913894
07387913894
.
26.04 12:37 > KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
O9630844178☎.
KALYAN MUMBAI MILAN DAY NIGHT FIX COMPANY KA
GAME

MILAN DAY OPEN 680 SE 444444444444444✔PASS✔
MILAN CLOSE 337 SE333333333333 ✔PASS✔
MILAN JODI.43✔PASS✔

KALAYAN OPEN 469 SE 9999999999999✔PASS✔
KALAYAN CLOSE 689 SE333333333333✔PASS✔
KALYAN JODI 93✔PASS✔

MAIN OPEN 268SE 6666666666666✔PASS✔
MAIN CLOSE 110 SE 22222222222✔PASS✔
MAIN JODI 62✔PASS✔

AAPKO KALAYAN OR MAIN MUMBAI KA
( FIX GAME COMPANY SE )
MILEGA SIRF OR SIRF MATKA COMPANY SE MILEGA
THIS NO. IS SANJAY SIR 9407429700
THIS NO. IS MUKESH SIR
09630844178♣
AB KOI B LOSS M NAHI HOGA

KALYAN MUMBAI COMPANY M GAME IS TIME PAR
RILES HOTA HAI GAME 45MINT PEHLE OPEN YADI IS
TIME TAK KOI B JAGHA GAME LETA HAI TO
MUJHE CALL KARO
[FIX COMPANY GAME]
MILEGA APP LOG KO MALUM HOGA KI PESA
KAMANA KITNI BADI BAT HAI.(MATKA COMPANY)
ME GAME FIX TIME PAR MILTA HAI 45 Mint's PEHLE
MILAN OPEN 45 Mint's

MILAN CLOSE 40 Mint's pehle Advanced

KALYAN OPEN TIME
48 Mint's PEHLE

KALYAN CLOSE TIME 40 Mint's PEHLE ADVANCED
CLOSE

MUMBAI OPEN 50 Mint's PEHLE

MUMBAI CLOSE 11"15PM

FIX COMPANY GAME TIME

HOTE HAI, 09407429700
YADI AP LOG COMPANY KE TIME PAR GAME
LAGA SAKTE HO TO CALL KARE
KYO KI
OR WO GAME MUJHE MIL JATI HAI.
YADI AP B MERE
SATH YE FIX GAME KEHLNA
CHATE HO TO MUJHE CALL KARO
09407429700☎
OR
AAP KO FIX GAME MILEGA COMPANY SE JO
100%PASS
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI WO APNA PURA
PESA COVER
KARO AB
GAME LAGA TE HO
TO KARE,
KALAYAN OFFICE
09407429700☎
ONLY FIX GAME
OFFICE KALAYAN.. 07415204970☎
09407429700☎
KALYAN MUMBAI MILAN
COMPANY
APANA PURA PESA COVER KARE COMPANY
RESULT KE
SATH. 09407429700
0940742970o
KALYAN MAIN MILAN
TRIL KE LIYE
BILKUL BHI BAT
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG KARE
ONLY ON REGULAR CUSTOMERS
09630844178
09630844178
09630844178
09407429700
.
26.04 12:37 > KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
O9630844178☎.
KALYAN MUMBAI MILAN DAY NIGHT FIX COMPANY KA
GAME

MILAN DAY OPEN 680 SE 444444444444444✔PASS✔
MILAN CLOSE 337 SE333333333333 ✔PASS✔
MILAN JODI.43✔PASS✔

KALAYAN OPEN 469 SE 9999999999999✔PASS✔
KALAYAN CLOSE 689 SE333333333333✔PASS✔
KALYAN JODI 93✔PASS✔

MAIN OPEN 268SE 6666666666666✔PASS✔
MAIN CLOSE 110 SE 22222222222✔PASS✔
MAIN JODI 62✔PASS✔

AAPKO KALAYAN OR MAIN MUMBAI KA
( FIX GAME COMPANY SE )
MILEGA SIRF OR SIRF MATKA COMPANY SE MILEGA
THIS NO. IS SANJAY SIR 9407429700
THIS NO. IS MUKESH SIR
09630844178♣
AB KOI B LOSS M NAHI HOGA

KALYAN MUMBAI COMPANY M GAME IS TIME PAR
RILES HOTA HAI GAME 45MINT PEHLE OPEN YADI IS
TIME TAK KOI B JAGHA GAME LETA HAI TO
MUJHE CALL KARO
[FIX COMPANY GAME]
MILEGA APP LOG KO MALUM HOGA KI PESA
KAMANA KITNI BADI BAT HAI.(MATKA COMPANY)
ME GAME FIX TIME PAR MILTA HAI 45 Mint's PEHLE
MILAN OPEN 45 Mint's

MILAN CLOSE 40 Mint's pehle Advanced

KALYAN OPEN TIME
48 Mint's PEHLE

KALYAN CLOSE TIME 40 Mint's PEHLE ADVANCED
CLOSE

MUMBAI OPEN 50 Mint's PEHLE

MUMBAI CLOSE 11"15PM

FIX COMPANY GAME TIME

HOTE HAI, 09407429700
YADI AP LOG COMPANY KE TIME PAR GAME
LAGA SAKTE HO TO CALL KARE
KYO KI
OR WO GAME MUJHE MIL JATI HAI.
YADI AP B MERE
SATH YE FIX GAME KEHLNA
CHATE HO TO MUJHE CALL KARO
09407429700☎
OR
AAP KO FIX GAME MILEGA COMPANY SE JO
100%PASS
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI WO APNA PURA
PESA COVER
KARO AB
GAME LAGA TE HO
TO KARE,
KALAYAN OFFICE
09407429700☎
ONLY FIX GAME
OFFICE KALAYAN.. 07415204970☎
09407429700☎
KALYAN MUMBAI MILAN
COMPANY
APANA PURA PESA COVER KARE COMPANY
RESULT KE
SATH. 09407429700
0940742970o
KALYAN MAIN MILAN
TRIL KE LIYE
BILKUL BHI BAT
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG KARE
ONLY ON REGULAR CUSTOMERS
09630844178
09630844178
09630844178
09407429700
.
26.04 12:37 > KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
O9630844178☎.
KALYAN MUMBAI MILAN DAY NIGHT FIX COMPANY KA
GAME

MILAN DAY OPEN 680 SE 444444444444444✔PASS✔
MILAN CLOSE 337 SE333333333333 ✔PASS✔
MILAN JODI.43✔PASS✔

KALAYAN OPEN 469 SE 9999999999999✔PASS✔
KALAYAN CLOSE 689 SE333333333333✔PASS✔
KALYAN JODI 93✔PASS✔

MAIN OPEN 268SE 6666666666666✔PASS✔
MAIN CLOSE 110 SE 22222222222✔PASS✔
MAIN JODI 62✔PASS✔

AAPKO KALAYAN OR MAIN MUMBAI KA
( FIX GAME COMPANY SE )
MILEGA SIRF OR SIRF MATKA COMPANY SE MILEGA
THIS NO. IS SANJAY SIR 9407429700
THIS NO. IS MUKESH SIR
09630844178♣
AB KOI B LOSS M NAHI HOGA

KALYAN MUMBAI COMPANY M GAME IS TIME PAR
RILES HOTA HAI GAME 45MINT PEHLE OPEN YADI IS
TIME TAK KOI B JAGHA GAME LETA HAI TO
MUJHE CALL KARO
[FIX COMPANY GAME]
MILEGA APP LOG KO MALUM HOGA KI PESA
KAMANA KITNI BADI BAT HAI.(MATKA COMPANY)
ME GAME FIX TIME PAR MILTA HAI 45 Mint's PEHLE
MILAN OPEN 45 Mint's

MILAN CLOSE 40 Mint's pehle Advanced

KALYAN OPEN TIME
48 Mint's PEHLE

KALYAN CLOSE TIME 40 Mint's PEHLE ADVANCED
CLOSE

MUMBAI OPEN 50 Mint's PEHLE

MUMBAI CLOSE 11"15PM

FIX COMPANY GAME TIME

HOTE HAI, 09407429700
YADI AP LOG COMPANY KE TIME PAR GAME
LAGA SAKTE HO TO CALL KARE
KYO KI
OR WO GAME MUJHE MIL JATI HAI.
YADI AP B MERE
SATH YE FIX GAME KEHLNA
CHATE HO TO MUJHE CALL KARO
09407429700☎
OR
AAP KO FIX GAME MILEGA COMPANY SE JO
100%PASS
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI WO APNA PURA
PESA COVER
KARO AB
GAME LAGA TE HO
TO KARE,
KALAYAN OFFICE
09407429700☎
ONLY FIX GAME
OFFICE KALAYAN.. 07415204970☎
09407429700☎
KALYAN MUMBAI MILAN
COMPANY
APANA PURA PESA COVER KARE COMPANY
RESULT KE
SATH. 09407429700
0940742970o
KALYAN MAIN MILAN
TRIL KE LIYE
BILKUL BHI BAT
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG KARE
ONLY ON REGULAR CUSTOMERS
09630844178
09630844178
09630844178
09407429700
.
26.04 12:37 > KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
KALYAN MUMBAI HE'D OFFICE . COMPANY
O9630844178☎.
KALYAN MUMBAI MILAN DAY NIGHT FIX COMPANY KA
GAME

MILAN DAY OPEN 680 SE 444444444444444✔PASS✔
MILAN CLOSE 337 SE333333333333 ✔PASS✔
MILAN JODI.43✔PASS✔

KALAYAN OPEN 469 SE 9999999999999✔PASS✔
KALAYAN CLOSE 689 SE333333333333✔PASS✔
KALYAN JODI 93✔PASS✔

MAIN OPEN 268SE 6666666666666✔PASS✔
MAIN CLOSE 110 SE 22222222222✔PASS✔
MAIN JODI 62✔PASS✔

AAPKO KALAYAN OR MAIN MUMBAI KA
( FIX GAME COMPANY SE )
MILEGA SIRF OR SIRF MATKA COMPANY SE MILEGA
THIS NO. IS SANJAY SIR 9407429700
THIS NO. IS MUKESH SIR
09630844178♣
AB KOI B LOSS M NAHI HOGA

KALYAN MUMBAI COMPANY M GAME IS TIME PAR
RILES HOTA HAI GAME 45MINT PEHLE OPEN YADI IS
TIME TAK KOI B JAGHA GAME LETA HAI TO
MUJHE CALL KARO
[FIX COMPANY GAME]
MILEGA APP LOG KO MALUM HOGA KI PESA
KAMANA KITNI BADI BAT HAI.(MATKA COMPANY)
ME GAME FIX TIME PAR MILTA HAI 45 Mint's PEHLE
MILAN OPEN 45 Mint's

MILAN CLOSE 40 Mint's pehle Advanced

KALYAN OPEN TIME
48 Mint's PEHLE

KALYAN CLOSE TIME 40 Mint's PEHLE ADVANCED
CLOSE

MUMBAI OPEN 50 Mint's PEHLE

MUMBAI CLOSE 11"15PM

FIX COMPANY GAME TIME

HOTE HAI, 09407429700
YADI AP LOG COMPANY KE TIME PAR GAME
LAGA SAKTE HO TO CALL KARE
KYO KI
OR WO GAME MUJHE MIL JATI HAI.
YADI AP B MERE
SATH YE FIX GAME KEHLNA
CHATE HO TO MUJHE CALL KARO
09407429700☎
OR
AAP KO FIX GAME MILEGA COMPANY SE JO
100%PASS
HOGA JO KOI B LOSS MAI HAI WO APNA PURA
PESA COVER
KARO AB
GAME LAGA TE HO
TO KARE,
KALAYAN OFFICE
09407429700☎
ONLY FIX GAME
OFFICE KALAYAN.. 07415204970☎
09407429700☎
KALYAN MUMBAI MILAN
COMPANY
APANA PURA PESA COVER KARE COMPANY
RESULT KE
SATH. 09407429700
0940742970o
KALYAN MAIN MILAN
TRIL KE LIYE
BILKUL BHI BAT
NA KERE JO PAISA KAMANA CHATE
HAI VO
HI LOG KARE
ONLY ON REGULAR CUSTOMERS
09630844178
09630844178
09630844178
09407429700
.

Site: <.>.>>..48.49.50.51.52.53..102

:=:


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download